Geofysisk og geologisk tolkning av regionale strukturer innen Karasjok Grønnsteinsbelte i et område nord for Karasjok, Finnmark.

Datagrunnlaget for tolkningen har vært: 1) Geologiske blotningskart samt en tektonostratigrafisk tolkning av disse 2) Petrofysikk: 2600 in situ susceptibilitetsmålinger, 370 bergartsprøver målt på susceptibilitet, tetthet og remanens. 3) Magnetiske og elektromagnetiske helikoptermålinger. 4) Gravimetriske bakkemålinger. Den aeromagnetiske tolkning har resultert i et magnetisk strukturkart inneholdende informasjon om magnetiseringsmønster/nivå, kontakter, bånd, ganger og fallangivelser basert på modellberegninger. En tolkning av magnetiske dislokasjoner viser tre hovedretninger: 1) 50-60 g, 2) 310-320g samt flere skyvesoner. Detaljert gravimetrisk tolkning er gjort langs et vest-øst gående profil. En 3-dimensjonal strukturanalyse basert på magnetisk tolkning og gravimetriske data har klarlagt flere regionale strukturer, blant annet en oppdoming av basement i de sentrale deler. Tolkningsmetoden beskrevet i rapporten ansees som et godt redskap for å klarlegge regionale geologiske strukturer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.063
Page number:
61
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark