Geofysisk logging av borehull ved Hamar flyplass

NGU har gjort borehullslogging i et 817 m dypt kjerneborehull ved Hamar Flyplass. Hensikten var å måle temperaturgradienten i kambrosilurbergartene ned til underliggende grunnfjell. I tillegg ble det foretatt geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt resistivitet, lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH, Eh, O2 og NO3. Målingene viser en ca 200 m tykk lagpakke med høy gammastråling som stammer fra svartskifer/alunskifer. Det er god sammenheng mellom de geofysiske loggene og endring i bergartstype. Gjennomsnittlig temperaturgradient er 24.6 oC/km. Dette er over gjennomsnittet i Norge.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.079
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - TIGRIS Tolkning og integrasjon av geofysikk rett i samfunnet
Project nr:
301809
Fylke:
Hedmark