Geofysisk logging av borehull ved Geologisk Museum, Tøyen, Oslo

NGU har logget et 200 m dypt borehull ved Geologisk Museum på Tøyen i Oslo. Hullet ble boret i 2011. Bakgrunnen for boringen er at UiO ønsker å bygge et nytt veksthus der det vurderes å bruke geovarme for oppvarming. NGI har utredet denne muligheten. Hullet er boret i Alunskiferformasjonen i Røykengruppen. Hensikten med loggingen var å få en bedre forståelse av geologien ved å kartlegge tykkelsen av alunskiferen. NGU har logget temperatur, elektrisk ledningsevne i vann, total naturlig gammastråling, gammaspektrometri, seismisk hastighet og resistivitet i fjell. Det ble også gjort opptak med optisk og akustisk televiewer. Borehullsavvik ble målt som en integrert del med televiewer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.040
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Anvendt geofysikk - Publisering av eldre data
Project nr:
358000
Fylke:
Oslo