Geofysisk logging av borehull ved Drag, Tysfjord og Leknes, Lofoten

NGU har gjort borehullslogging i et 780 m dypt kjerneborehull ved Drag i Tysfjord og et 800 m dypt kjerneborehull ved Leknes i Lofoten. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for å kartlegge varmestrøm i dype krystalline bergarter. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt resistivitet, lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH, Eh, O2 og NO3. Hullene ble også logget med akustisk televiewer for å kartlegge oppsprekking. I tillegg er det tatt ut vannprøver for analyse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.014
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser Utbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Nordland