Geofysisk logging av borehull ved Ciens Forskningspark, Gaustad, Oslo

NGU har gjort geofysisk logging i en energibrønn ved Ciens, Forskningssenter for miljø og samfunn, ved Gaustad i Oslo. Hensikten var å kartlegge retningen til en syenittgang som skjærer gjennom kalkskifrene. Oppdragsgiver var NIVA.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.012
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser ved Utbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Oslo