Geofysisk logging av borehull, Berger, Skedsmo kommune

NGU har gjort borehullslogging i en 705 m dyp brønn ved Bøler Avfallsdeponi for hageavfall, Berger i Skedsmo kommune. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for varmestrømsberegning. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt resistivitet, lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH, Eh, O2 og NO3. Deler av hullet ble filmet med optisk televiewer, men opptaket ble for dårlig til detaljert tolkning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.015
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser Utbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Akershus