Geofysisk logging av 4 borehull i Ramså-feltet, Andøya, Nordland

På nordøstlige Andøya på en ca. 6 km bred strandflate mellom Ramså og Skarstein ligger sedimenter av mesozoisk alder som de eneste bergarter av denne alder i Norge. Feltet er ca 8.4 km langt og består av bergarter fra nedre kritt og midtre/øvre jura. I NGU-prosjektet RABIS: An intergrated study of the Ramså basin on Andøya, northern Norway, er det boret 4 hull i den sørlige delen av feltet. Hensikten med boringene er å få økt kunnskap om utvikling og tektonisk ramme av Ramså Bassenget og å kartlegge fordeling av forvitret grunnfjell som er blottet langs fjæra på den sørlige bassengkanten ved utløpet av Nordelva. Generell forvitring og spesielt dypforvitring er en viktig del av forundersøkelser for tunneler. Petrofysiske egenskaper som seismisk hastighet, resistivitet, magnetisk susceptibilitet og indusert polarisasjon (IP) kan alle påvirkes av forvitringsprosesser. For å bedre forstå hvordan disse egenskapene varierer i forvitret berg, ble de fire borehullene på Andøya logget geofysisk med støtte fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Det var da av spesiell interesse å se på overgangen fra de sedimentære bergartene til grunnfjell der det er påvist forvitring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.023
Page number:
61
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Nordland