Geofaredagen 2016 - Program og sammendrag

Geofaredagen 2016 er en del av prosjektet SAK Geofare, som er finansiert av Norges forskningsråd. Geofaredagen 2016 er et møtested, blant annet for studenter, der det presenteres 20 vitenskaplige foredrag og 17 vitenskaplige postere om ny utvikling innen geofarearbeid og pågående forskning i Norge. Temaene for dagen er flom, jord-og flomskred, snøskred, steinsprang, fjellskred, jordskjelv og klimarelatert geofareforskning. Foredragsholderne er studenter og forskere fra nesten alle de norske universitetene (HSF, NTNU, UN IS, UiB, UiO, UiT), Göteborgs universitet (Sverige), Technical University Munich (Tyskland), forskningsinstitusjoner som Norut og NGI, samt statlige etater som NVE, SVV og NGU. Deltakerne på Geofaredagen 2016 kommer fra ovennevnte institusjoner, andre statlige institusjoner, forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer, samt lcsrer fra videregående skoler. Foredrag og postere vii presenters arbeid fra hele Norge, inkludert Svalbard. Ett foredrag handler om et prosjekt i Tyskland. Geofaredagen 2016 blir etterfulgt av en todagers ekskursjon til Sunndalen, lnnerdalen, Langfjorden og Romsdalen. Det er mer en 100 registrerte deltakere på Geofaredagen 2016.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.035
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Administrasjon Skred
Project nr:
053510