Geoelektromagnetisk dypsondering: En analyse av øvre mantels oppbygning.

Elektromagnetiske sonderinger på jordskorpen ved Trondheim og Dombås viser virkningen fra et elektrisk ledende sjikt mellom skorpe og mantel i 50 km dyp. Denne sjiktningen i mantelen avviker fra en "normal" tilstand, der den elektriske motstanden synker jevnt fra skorpen og nedover. Målinger på jordskorpen i Finland (Baltic Shield) viser et bedre "normalt" forløp av den elektriske motstanden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.151
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport