Gabbro i Ljørdal.

- Det ble undersøkt et gabbrofelt. - Prøve ble tatt for fallprøvetest. - Resultatet av fallprøven er god.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
5862
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark