Fusa kommune, undersøkelse vedrørende grunnvannsforsyning til tettstedet Eikelandsosen.

Oversiktsbefaring og forundersøkelser med sikte på fellesvannverk med antatt behov ca. 600 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn, ( prøvebrønn i pkt. 3226 66837 ) og magasinanalyse. ( Alternativt behov 1200 l/min. )

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O- -
Page number:
16
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland