Fremtidige driftsmuligheter og kulturminnevern i Bubakk klebersteins- forekomst, Kvike

Forkortet sammendrag. Det er foretatt en samordnet geologisk, geofysisk og arkeologisk undersøkelse av Bubakk klebersteinsbrudd ved Gråhøa på Kvikne. Undersøkelsene har som mål å utarbeide en plan for gjenopptakelse av Nidaros Domkirkes Restaurerings- arbeiders uttak av stein til restaurering av Nidarosdomen,som samtidig ivaretar verneinteressene knyttet til spor etter grytedrift fra før-romersk jernalder. Rapporten gir en foreløpig vurdering av mulighetene basert hovedsakelig på overflatekartlegging av blottet fjell og målinger av dypet til fast fjell under overdekning ved hjelp av georadar.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.110
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark