Fremtidig utnyttelse av grusforekomsten Verket - Hurum kommune

På oppdrag for Buskerud fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført en vurdering av grusforekomsten Verket i Hurum kommune. Det er fram- skaffet grunnlagsinformasjon for å kunne bedømme framtidig utnyttelse av fore- komsten. Nye volumberegninger av forekomsten viser at det gjenstår ca. 17 mill. m3 (33 mill. tonn) sand og grus. Med uttakstall mellom 400.000-500.000 tonn årlig vil ressursen ha en levetid på ca. 60 år. Under forutsetning at driften i Svelvikryggen opprettholdes, vil kommunen derfor kunne forsyne Oslo og andre områder av det sentrale østlandsområdet med sand og grus i mange år framover.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.064
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud