Fotogeologiske undersøkelser i anledning påtenkte tunneloverføringer til Tunhovdfjorden, Nore.

Rapporten beskriver resultatene av fotogeologiske tolkninger av 1. Tunneltrase` fra Økta og vestover. 2. Tunneltrase` fra Borgåi til Tunhovdfjord. 3. Tunneltrase` fra Smådøla til Tunhovdfjord.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
502
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud