Fotogeologisk tolkning Folla - Vindøla, Trollheimen Kraftanlegg.

Fotogeologisk tolkning av området mellom Folla og Vindøla er utført i forbindelse med planleggingen av en tunneloverføring fra Vindøla til Gråsjø i Folla. Resultatene er inntegnet på kart med fotomosaikken som kartgrunnlag og forholdene langs tunneltraseen er beskrevet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
603 A
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport