Forurensning i borebrønn, Vettås på Radøy.

Forurensning av brunt, vondt vann, med innhold av fosfat og bakterier antas å skyldes tilsig av overvann langs foringsrøret. En liten myr, en spredegrøft for gråvann og en komposthaug nær brønnen er mulige forurensningskilder. Rensing av brønnåpningen og eventuell omlegging av gråvannsavløpet er foreslått.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.075
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland