Forurensning av grunnvann.

Det var tømt septictankslam i et nedlagt grustak. spørsmålet var om dette ville forurense grunnvannet/brønner i området. Det ble anbefalt å stoppe tømmingen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00454
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold