Forurenset drikkevann.

En 100 meter dyp borebrønn i fjell er forurenset av kloakk. Det blir gitt en vurdering av hvor forurensingen kommer fra, og forslag til ny vannkilde blir gitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.116
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud