Forurenset borebrønn, Vestre Gran.

Eksisterende borebrønn er forurenset av tarmbakterier. Ny boreplass ble tatt ut rett øst for eiendommen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82010
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland