Forurenset borebrønn, anvisning av ny boreplass, Rokosjøen camping.

Kommunalt pålagt infiltrasjonsanlegg forurenser campingplassens borebrønn. Ny boreplass er tatt ut ca. 150 m vest for eksisterende borebrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82049
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark