Forundesøkelse av steinforekomster til pukkproduksjon i Trondheimsområdet

Etter henvendelse fra Franzefoss Bruk A/S er det foretatt en forundersøkelse av fem steinforekomster i Trondheimsområdet mht. etablering av statsjonært pukkverk. To av områdene Auneåsen og Simsåsen anbefales nærmere undersøkt. Resultatene i form av fallprøver, abrasjonsanalyser og mikroskopering av tynnslip gir gode verdier som dekker krav for tilslag i asfalt og betong. Frie emneord: Tynnslip

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.083
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport