Forundersøkelser vedrørende søppelplassalternativ på Høyeholen, Gjesdal kommune.

Det gis en vurdering av Høyeholen som naturgrunnlag for henleggelse av kommunalt avfall i kontrollert fylling, og det skisseres plasslokalisering og tiltaksomfang.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82017
Page number:
15
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland