Forundersøkelser vedr. grunnvannsmuligheter ved fjellborede brønner for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune.

Som delvis oppfølging av NGUs rapport O.77001 er det utført 8 prøveboringer i fjell i områdene vest for Hvittingfoss (Reine-elv, Føske, Skoli). Rapporten gir opplysninger om dette arbeidet, borhullslogging og forslag til videre prøvepumpinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-78131
Page number:
22
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud