Forslag til akseptkriterier av PCB-forurenset grunn basert på helsevurderinger og forskrift om farlig avfall.

Det er utarbeidet et forslag til akseptkriterier for PCB-forurenset grunn ved ulike arealbruk (mest følsom, følsom og ikke følsom). Grunnlaget for kriteriene er basert på helserisikovurderinger og forskrift om farlig avfall.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.048
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport