Forsøksmålinger Høgåsen Nikkelgrube

Undersøkelsen inngår i en serie forsøksmålinger(Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen og Skjækerdalen) med det formål å undersøke geofysiske metoders anvendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Høgåsen nikkelforekomst er et vel egnet objekt for forsøksmålinger. Malmen tør betegnes som en ordinær nikkel-magnetkisimpregnasjon. Malmkroppens form og utstrekning er fastlagt ved diamantboring og oppfaring. Da det ikke har foregått drift, gjenstår malmkroppen i sin helhet. Forekomsten er liten (100.000 tonn). Noen detaljert geologisk undersøkelse av feltet er vistnok ikke foretatt. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført 500 per. el.magn.kond. målinger (Turam) Det ble målt et felt av størrelse 300-400 x 700 meter tvers over Østeråvannet. Målingene viste at malmen er tilstrekkelig ledende for en sikker påvisning ved den anvendte metode. Indikasjonenes beliggenhet og deres ut- strekning stemmer godt med det som tidligere er fastlagt angående malmen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
54
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder