Forsøksmålinger Feragen Kromfelt, Brekken

Undersøkelsene inngår i en serie forsøksmålinger ( Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen, Skjækerdalen) med det formål å undersøke geofysiske metoders an- vendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Feragen kromfelt er beskrevet av bergingeniør G. Engzelius (eksamenarbeide NTH 1940) og av dr. G. Richter (tysk, datert Oslo 1943). I en peridotitt- formasjon av omfang 5,3 x 3,2 km ligger en rekke skjerp og gruber hvor det vesentlig i forige århundre, har foregått drift på krom. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført magnetiske og elektromagnetiske målinger samt elektriske feltkvotientmålinger i et område som er ca. 1,8 km2 i utstrekning. Man var påforhånd klar over at utsiktene til positive resul- tater av undersøkelsene måtte betegnes som mindre lovende. Dette er blitt bekreftet idet ingen av de metoder som ble forsøkt viste seg å være egnet for påvisning av krom.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
50
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport