Forsøksmålinger Ertelien Nikkelgrube.

Undersøkelsen ved Ertelien inngår i en serie forsøksmålinger med det formål å klarlegge anvendbarheten av geofysiske metoder for påvisning av nikkel- og kromforekomster. De øvrige forekomster som omfattes av serien er Råna, Høg- åsen, Feragen og Skjækerdalen. Under siste krig foretok tyske malmletere en magnetisk undersøkelse over Ertelien Nikkelgrube. I en kartskisse i nærværende rapport har man sammenstillet magnetiske og elektromagnetiske anomalier. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført el.magn. kond. målinger (Turam) på vanlig måte. Det målte felt har en utstrekning på 0,7 km2. Ved målingene ble det observert sterke , men tildels uklare indikasjoner på gjenstående malm i grubeområdet. Det har ikke vært mulig å gi indikasjonene en detaljert tydning i alle punkter. Utenfor grubeområdet ble det ikke observert indika- sjoner av betydning. Forsøksmålingene viser at Erteligrubens malm egner seg godt for påvisning ved elektriske metoder. Magnetiske målinger synes ikke å være egnet for denne malmtype.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
53
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud