Forsøk på å beskytte grunnvannsressurser på Øvre Romerike ved hjelp av en kunstig grunnvannsrygg.

Det blir gitt en vurdering av muligheten for, og effekten av, å bygge opp en kunstig grunnvannsrygg mellom Gardermoen flyplass og hoveddelen av grunnvannsmagasinet på Øvre Romerike.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00280
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus