Forprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorder i Øst Finnmark og Barentshavet. Geokjemiske analyser.

(Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet inn av NGU i 1999 (tokt 9904). Analysene er utført etter akkrediterte metoder. Utvelgelse av analyseprøver ble foretatt av prosjektleder Henning Jensen under Hovedprosjekt for Maringeologi ved NGU. Den foreliggende rapporten gir en samlet oversikt over analysedata fra toktet, samt vertikal og horisontal fordeling av elementene Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, As, Ti, ni, Ba, Mn, Li, Al, % total svovel og % TOC (total organisk karbon). I tillegg er det gjennomført kornstørrelsefordeling analyser av prøvene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.141
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark