Fornying av Grus- og Pukkdatabasen i Eidfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging

I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei samtidig klassifiserte etter kor viktig det er som framtidige forsyningskjelder til byggetekniske føremål. Denne klassifiseringa kan gi planleggarane betre grunnlag for å forvalte desse naturressursane for framtida. I Eidfjord kommune er det 19 millioner kubikkmeter sand og grus som er brukbart til beg- og betongføremål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.019
Page number:
29 s. , 1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Ressurskartlegging i Hordaland
Project nr:
268011
Fylke:
Hordaland