Foreløpige data for innhold av kvikksølv i overflateprøver fra avfallsdeponi Opsund, Sarpsborg

Rapporten presenterer data for kvikksølvinnhold i overflateprøver fra Opsund avfallsdeponi, Sarpsborg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.176
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold