Foreløpig rapport fra geologiske undersøkelser i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag.

Undersøkelser er blitt utført på følgende kartblad i serie M 711 med hoved- vekt på området vest for Namsen: Namsskogan 18241, Storavatn 18242, Harran 18243, Kongsmoen 18244, Majaklumpen 18252 og Majavatn 19253 (1:50 000). Berggrunnen vest for Namsen innen kartblad Namsskogan 1824 I er blitt geo- ogisk kartlagt, videre er følgende undersøkelser blitt utført: Gammaspektro- metrisk måling av bergartens kaliuminnhold, tungmineralisering (scheelitt), gabbro til veiformål, porfyrisk granitt til prydsten.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1588
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport