Forekomster av kalsiumkarbonat i Evenesområdet

Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt innhold av karbonatbundet jern og mangan, fortrinnsvis under 250 ppm Fe+Mn; tilsvarende ønskes lavt innhold av magnesium, fortrinnsvis under 1 % MgO. I tillegg er det nødvendig at mineralogien er slik at det faktisk kan la seg gjøre å produsere høyverdige produkter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.040
Page number:
40 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kalsiumkarbonat, Evenesområdet
Project nr:
336200
Fylke:
Nordland Troms