Flymålinger Stadthavet.

Antall profilkilometer 2250. Profilavstand 550 meter. Sjøkart nr. 308 målestokk 1:350 000. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Kontinentalsokkelen. Målingene utført 1969. Prosjektleder H. Håbrekke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
945
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport