Flymålinger (påbegynt) Geotravers, senterlinje Molde-Halden.

J.fr. oppdrag 961. Målingene var et ledd i det internasjonale geotravers-prosjektet. Målingene utført 1969. Prosjektleder H. Håbrekke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
928
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport