Flymålinger Mostadmark (Malvik, Lånke, Selbu).

Målingene ble utført i 1959 og var nærmest en test av utstyret. Prosjektleder I. Aalstad.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
250
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport