Flymålinger. Kontinentalsokkelen syd for 62 grader N.

Antall profilkilometer 23000. Profilavstand varierende 1 - 4 km. Flyhøyde 1500 fot o.h. Sjøkart nr 306, 307 og 308, målestokk 1:350 000 Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for kontinentalsokkelen. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1266
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport