Flymålinger Kautokeino.

Målingene ble utført i 1960 og inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført elektromagnetiske målinger. Prosjektleder I. Aalstad.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
282
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark