Flymålinger Kartblad Stavanger.

Antall profilkilometer 18 530. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H.Håbrekke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1057
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland