Flymålinger. Kartblad Årdal

Antall profilkilometer 2300, Profilavstand 1 kilometer, Flyhøyde 1000 fot. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1976. Prosjektleder H. Håbrekke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1498
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport