Flymålinger Hedmark.

Målingene under oppdrag 800 foregikk i flere omganger. Det ble i alt målt 18750 profilkilometer som svarer til målt areal 9375 km2 ved profilavstand 500 meter. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene utført 1966 og 1967. Jfr. oppdrag 518. Prosjektleder H. Håbrekke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
800
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark