Flymåling Røros-Oppdal

Målt areal: 2367,5 km2. Profilavstand: 0,5 km. Samlet profillengde: 4735 km. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene utført 1963. Prosjektleder H. Håbrekke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
527
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport