FJellskredprosjektet i Møre og Romsdal: Status og planer.

(Forkortet) Enkelte områder i Møre og Romsdal ligger svært utsatt til for store fjellskred og tilhørende flodbølger. Disse områdene er trolig de mest skredfarlige områdene i Norge. I et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens naturskadefond, har NGU foretatt undersøkelser i Møre og Romsdal for å komme frem til metoder som kan estimere den reelle faren for fjellskred og flodbølger. Geologisk kartlegging og forståelse og dokumentasjon av hele skredhistorien etter siste istid er nødvendig for en evaluering av dette faremomentet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.120
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport