Fjellskred og stabilitet i fyllittområder - Geologiske og geofysiske studier

Langs deler av Flåmsdalen og i fjordsida mot Aurland har det i lang tid vært problemer med skred og aktive bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, jordskred, sakte sig i skredmasser og mulige bevegelser i områder med tett oppsprekking i fyllitt. Dette skaper problemer både for veier, jernbane og bebyggelse. De geologiske og geofysiske dataene som presenteres i denne rapporten utgjør NGUs bidrag i et 2-årig forskningsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd, Statens naturskadefond, Aurland kommune og Oslo Energi. Videre er Statens vegvesen, NVE, Jernbaneverket og Sogn og Fjordane fylkeskommune med i prosjektet. NGI, NGU, Aurland kommune, IFE og Spilde Entrepenør (prosjektledelse) har stått for den faglige og praktiske gjennomføringen av prosjekteet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.005
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project nr:
268901