Finnmarksprogrammet. Forundersøkelse for litogeokjemisk prøvetaking i Finnmark.

Innenfor sju lokaliteter på Finnmarksvidda og i Alta-Kvanangen-vinduet er det samlet inn fastfjellsprøver. Bergartene er granodioritt, migmatitt, kvartsitt og metabasalt. På hver lokalitet er både 5 kg prøver og håndstykker (0,5 kg) innsamlet i 13 punkt. Disse er tatt langs et aksekors. Avstanden mellom prøvepunktene øker utover langs aksene. På grunnlag av resultatene er det utarbeidet en prosedyre for litogeokjemisk prøvetaking av grunnfjellet i Finnmark: Innenfor ensartede bergarter tas to håndstykker med 10-30 m mellomrom pr. lokalitet, avhengig av lokalitetens størrelse. Andre bergarter prøvetas med fire håndstykker i hjørnene på et kvadrat med sider 10- 30 m. For 10 % av lokalitetene analyseres enkeltpøver. For de øvrige 90 % benyttes sammenslåtte prøver.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1886/4
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark