Finnmarksdagen på NGU 20 3 - 85. - sammendrag av foredrag.

Rapporten inneholder sammendrag av 9 av foredragene som ble holdt ved Finnmarksdagen på NGU, 20/3-85. Sammendragene inneholder en statusrapport for NGUs Finnmarksprogram, og om prospekteringen i fylket. Videre beskrivelser av de kvartærstratigrafiske undersøkelser på Finnmarksvidda, erosjon og sedimentkilder på Varangerhalvøya, en oversikt over den kaledonske fjellkjede i Finnmark og en artikkel om Seilandprovinsens ultramafiske bergarter. Videre er beskrevet et tektonisk studium av den nordøstlige delen av det Baltiske skjold, geologien i Altenes-området samt en tektonisk modell for Karasjok grønnsteinsbelte og granulittene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.186
Page number:
61
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark