Field relations of the Holt-Saurdal-Tyssedalsvatnet mafic complexes - Field summary 1995-1996

NGU har i flere år foretatt undersøkelser av rutilførende eklogittbergarter i det aktuelle området, men uten å gå noe særlig inn på de detaljerte geologiske relasjoner. Geologien er kompleks med en serie proterozoic felsiske og mafiske bergarter som har gjennomgått en omfattende kaledonsk deformasjon og metamorfose. Karakteristiske bergarter er granitoide gneiser og amfibolitter i forskjellige varianter, metagabbroer, kloritt-harzburgitter pyroksenitter og eklogitter. Formålet med den utførte kartleggingen har vært å få bedre kontroll på felt- relasjonene i Gjørlangeområdet med særlig henblikk på proterozoic gabbroer, som tildels er Ti-rike, og deres eklogittiserte ekvivalenter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.133
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport