Feltundersøgelser af kontaktrelationen mellem Tysfjordvinduet og de omliggende metasedimenter med henblik på Mo-U mineraliseringer.

Feltundersøgelserne i denne rapport er en direkte fortsættelse af feltarbejdet fra 1981 om kontaktrelationer mellom Tysfjord vinduet og de overliggende metasedimenter med henblikk på Mo-U mineraliseringer. Feltobservationer beskrevet i denne rapport er foretaget i Hamarøy, Steigen og Sørfold kommuner, Nordland. Feltarbejdet har ikke givet nogle indikationer om nye mineraliseringer af Mo-U-W. Molybdænglans er kun observert ganske få steder som syd for Vaikvatnet og nord for Horndalsvatnet. De radiometriske målinger har ikke afsløret anomal forhold for uran-mineralers vedkommende. Tendensen er faldende R-værdier mod N i kontaktzonen og i gnejs/graniten. Det antydes, at der er en sammenhæng mellom kontaktzone-stratigrafi og indikationer på mineraliseringer, således at hvor den psammitiske gnejs mangler findes ingen mineraliseringer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1900/30E
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland