Feltrapport over undersøgelser af intrusive bjergarter i Gjersvik- nappen, Grongfeltet

Følgende rapport består af en renskreven feltdagbog og en oversigt over samtlige besøgte lokaliteter under feltarbejde udført for Grongprosjektet under Nord-Trøndelagsprogrammet i 1994. Prøvenumre og bjergartstype er angivet ved de prøvetagede lokaliteter. En generel beskrivelse af områdets intrusiv- bjergarter og en foreløpig stratigrafi over intrusionsfaser er givet i NGU rapport nr.95.063.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.086
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport