Feltrapport fra Bæivasgied'di delområde, Karasjok jernfelt.

Bergartene i Bæivasgied'di området blir beskrevet. Stratigrafien og de tektoniske forhold diskuteres. De granodiorittiske til kvartsdiorittiske gneisene i feltets vestlige del er underlaget for arkoser og kvartssandsteiner som ble avsatt i prekambrisk tid (Arkeikum?). Sandsteinene ble metamorfosert, men de inneholder lokalt fortsatt enkelte primære strukturer. Senere ble disse bergartene overskjøvet av dekker med marine (vulkanogene?) sedimenter og basiske og ultrabasiske lavaer og agglomerater. I agglomeratene finnes det primære strukturer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/38E
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark